Styret.

Styret i Granholmen Hytteforening:

Leder:Terje Grønvold
mobil 41678172
e-post: terje.groenvold@online.no
Kasserer: Dagny Tangerud
mobil 41442357
e-post: dagny.tangerud@griff.as
Styremedlem: Anne Karin Eiken
mobil 90667109
e-post: anne.k.eiken@baerum.kommune.no
Styremedlem : Kristin Vedeler
mobil 91702179
e-post: kvedeler@online.no
Vararepresentant : Svein Hansen
mobil 90764526
e-post: sveinh@stabildata.no

 

Medlemskontigent i Granholmen Hytteforening
er kr. 150 pr. år.

Medlemskontigenten kan betales inn
på konto 1594.50.53515. 
Vennligst merk innbetalingen 
med navn og hyttenummer

Velkommen til – – – Granholmen hytteforening. – – – sommerøya for meditasjon ,ferie ,avslapelse og hygge!