Vannscooter er et fremkomstmiddel

Vannscooter er et fremkomstmiddel

Redningsselskaper bruker vannscootere, såkalte Rescue Runner. Bildet er fra Redningsselskapets øvelse med farkosten.
Redningsselskaper bruker vannscootere, såkalte Rescue Runner. Bildet er fra Redningsselskapets øvelse med farkosten. Foto: Horn Flyer

Njål Gustavsen er kritisk til definisjon av vannscootere som leketøy, og sier det var helt nødvendig å sikre en juridisk sidestilling av farkoster på sjøen.

– Jeg reagerer meget kraftig når gruppelederen i Hvaler Arbeiderparti, Mona Vauger definerer vannscootere som leketøy på sjøen. Etter min mening er dette en arrogant fremstilling av et fremkomstmiddel som benyttes i det maritime miljø, sier Njål Gustavsen, bystyremedlem for Høyre i Fredrikstad.

Han synes det er meget pussig å forby eller regulere aktiviteter vi ikke liker.

– Om vi skal følge denne politiske logikken kan vi forby motorsykler, mopeder, gressklippere med høy lyd og skateboard i gatene. Nye modeller av vannscootere tilfredsstiller kravene om å lage lite lyd. En råkjører til sjøs er en råkjører uansett. Dette er uavhengig om det gjelder båt eller vannscootere. Jeg forventer naturligvis at brukere av vannscootere oppfører seg på sjøen som alle andre, sier han.

Njål Gustavsen er positiv til at vannscooterforskriften er opphevet.
Njål Gustavsen er positiv til at vannscooterforskriften er opphevet. Foto: Geir A. Carlsson

Han viser til at vannscooter fint kan brukes som et fremkomstmiddel på sjøen, og det er mange som gjør dette. Vannscootere benyttes som fremkomstmiddel av redningsselskaper i Norge (Rescue Runner).

– Jeg respekterer at folkevalgte har ulike meninger om denne saken og denne politiske prosessen, men å definere dette kjøretøyet så snevert er ikke heldig i denne debatt. Prinsippet om juridisk likebehandling bør være et sentralt argument for å forsvare denne lovendringen, sier han.