STYRETS ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 01.06.2014 – 31.05.2015.

pdfUtskriftversjon

Granholmen Hytteforening har 43 betalende medlemmer pr. 31.05.2015.

Det har vært avholdt 1 styremøte i perioden foruten kontakt pr. telefon og epost.

Styresammensetningen pr. dato er:

Leder:             Tor E. Berg

Kasserer:         Dagny Tangerud

Sekretær:        Hilde Jerkø

Styremedlem: Terje Grønvold

Varamedlem:  Svein Hansen

Yngvar Norby er foreningens revisor.

Styret har behandlet følgende saker gjennom året:

 

Økonomi:

Foreningens økonomi anses for å være tilfredsstillende. Det er et overskudd i perioden på     kr 3.161,00. Bankbeholdningen pr. 31.05.2015 er kr 25.300,49.

 

Fredrikstad Hytteforening:

Vi er kollektivt medlem i foreningen som består av mer enn 4300 hytter.

Svein Hansen har representert oss på møter og er vår kontakt i foreningen.

 

Hjemmesiden / Facebook:

Svein Hansen svein@stabildata.no er redaktør av foreningens hjemmeside www.granholmen.no  med gruppe for innspill fra alle og lenke til opprettet Facebook side. Han har lagt ut mange flotte bilder fra området til ulike årstider. Styret oppfordrer medlemmene til å benytte muligheten for innsendelse av kommentarer, foto m.m. til Svein som ønsker evt. innspill i «word format».

Styret gir Svein stor honnør for arbeidet og publiseringen han gjør.

 

Ettersyn av hytter utenom sesongen:

Arne Korneliussen og Elisabeth Helseth har også denne høst/vinter gjennomført ettersyn av medlemmenes hytter på øya. En stor takk til Arne og Elisabeth for innsatsen.

 

Hytteforeningens 10-års jubileum:

Granholmen hytteforening feirer 10-års jubileum i år og det må feires. Styret har besluttet å gi et tilskudd til arrangementet som avholdes 4. juni hos Liv Thorén og Reidar Martinsen.

Festkomitéen besørger innkjøp av reker og drikke til maten.

 

Hytteforeningen har sammen med andre grupper protestert til NVE på strekk av høyspentkabel fra Kråkerøy og utover Hvaler og heller gått inn for forslaget om å legge jordkabel og sykkelsti i stedet.

 

Foreningen disponerer en tønnegrill og et partytelt sammen med GVA som kan lånes av medlemmene, kontakt et styremedlem ved behov.

Postkassen på Stokken kan benyttes av medlemmene, påse at du henter dine aviser og post.

 

Styret i Granholmen Hytteforening

 

Oslo, 4, juni 2015

 

Tor E. Berg (sign.)      Dagny Tangerud (sign.)   Hilde Jerkø (sign.)   Terje Grønvold (sign.)

pdf

 

Regnskap Granholmen  2014 Hytteforening 2014_2015

Velkommen til Granholmen hytteforening. Sommerøya for meditasjon, ferie, avslapping og hygge!