Styret.

Styret i Granholmen Hytteforening fra 4.7.2020:

Leder: Tor Steinsrud
mobil 91769240 
e-post: steinsrud.tor@gmail.com
Kasserer: Dagny Tangerud
mobil 41442357
e-post: dagny.tangerud@griff.as
Sekretær: Turid Smedbøl
mobil 91520915
e-post: turisme@online.no
Styremedlem : Grete Bjørnstad Skare
mobil 45266349
e-post: grete@eraks.no
Vararepresentant : Elisabeth Helseth og Arne Korneliussen
mobil 90591855
e-post: 

 

Medlemskontigent i Granholmen Hytteforening
er (fra 2019) øket fra kr. 150 pr år til kr.200,- pr år.

Medlemskontigenten kan betales inn
på konto 1594.50.53515. 
Vennligst merk innbetalingen 
med navn og hyttenummer

Velkommen til Granholmen hytteforening. Sommerøya for meditasjon, ferie, avslapping og hygge!