Påbud fra 1. mai 2015 om bruk av redningsvest

Husk at også hunden bør ha egen flytevest

Stortinget besluttet tirsdag denne uken påbud om bruk av redningsvest i fritidsbåter under 8 meter både for voksne og barn. 

Påbudet om bruk av redningsvest gjelder når båten er i fart. Antall  drukningsulykker i Norge er relativt høyt og inntil nå har det bare vært et påbud om at en i fritidsbåten skal ha redningsvester tilgjengelig til de som er i båten. Ut fra all sannsynlighet vil et slikt påbud mest effektive tiltaket for å få redusert drukningsulykkene.

Det skal sies at påbudet gjelder ikke når en person beveger seg mellom båter og går ombord i fortøyde eller ankrede båter.

Velkommen til Granholmen hytteforening. Sommerøya for meditasjon, ferie, avslapping og hygge!