Innkalling til Årsmøte GVA SA 2017

Årsberetning 2017            —   GVA-regnskap og revisjon 2016

Innkalling til Årsmøte GVA SA 2017

Tid: Lørdag 8. Juli kl. 15.00

Sted: Hytte 728 (Reidar Martinsen/Liv Thorén).

Agenda

  1. Godkjennelse av innkalling, valg av møteleder og referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
  1. Godkjennelse av regnskap og årsberetning for 2016
  1. Valg av inntil 3 styremedlemmer for perioden 07/2017 –06/2019. Følgende styremedlemmer er på valg; Reidar Martinsen, Tore Haga og Bjørn Skare. Alle tre har sagt seg villig til gjenvalg.
  1. Valg av revisor blant lagets medlemmer (ref. vedtektene) og fastsettelse av revisjonsgodtgjørelse
  1. Valg av en valgkomité

Etter årsmøtet byr  GVA og Hytteforeningen  på ferske reker med tilbehør. Hver og en tar med det man ønsker av drikke. Av hensyn til maten er det fint om du/dere melder inn deltagelse til:

Dagny Tangerud

dagny.tangerud@griff.as

414 42 357

Reidar Martinsen

rmartinsen44@gmail.com

Tel 911 82148