Innkalling til Årsmøte GVA SA 2014


 

Innkalling til Årsmøte GVA SA 2014

Tid: Lørdag 4. Juli kl. 15.00

Sted: Hytte 728 (Reidar Martinsen/Liv Thorén).

Agenda

  1. Godkjennelse av innkalling, valg av møteleder og referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
  1. Godkjennelse av regnskap og årsberetning for 2014
  1. Valg av inntil 3 styremedlemmer for perioden 07/2015 – 06/2017. Følgende styremedlemmer er på valg; Reidar Martinsen, Tore Haga og Bjørn Skare. Alle tre har sagt seg villig til gjenvalg.
  1. Valg av revisor blant lagets medlemmer (ref. vedtektene) og fastsettelse av revisjonsgodtgjørelse
  1. Valg av en valgkomité
  1. Forslag til endringer i GVA´s vedtekter

 

Rett etter årsmøtet vil det bli gitt orientering om status drift, og andelshaverne inviteres til å utveksle erfaringer – så vel gode som dårlige. Hytteforeningens årsmøte holdes samme sted umiddelbart etterpå og vi runder av med hyggelig samvær.(Se innkalling fra Hytteforeningen)

 Liv og Reidar er sporty og vi får avholde årsmøte på deres hytte nok en gang – vi satser på godvær !

Ta med kopi av de vedlagte dokumentene da det IKKE blir delt ut kopier av de utsendte dokumentene på årsmøtet av praktiske årsaker.  Etter at selve årsmøtet er gjennomført, vil det bli anledning til å ta opp driftsmessige eller andre relevante spørsmål som andelshaverne eventuelt har.  Basert på tidligere årsmøter, har 30 minutter vært tilstrekkelig med tid til å gjennomføre både det formelle årsmøtet og diskutere de saker som andelshaverne har ønsket.

Hytteforeningen har sitt årsmøte kl 15:30 – 16:00 og kl 16:00 har har hytteforeningens festkomite planlagt en hyggelig seanse.  Vi håper at så mange som mulig har anledning/lyst til å delta !

For ordens skyld har jeg lagt ved dokumentet “Brukerinstruks og informasjon for vann- og avløpsanlegget”.  Mange er veldig flinke og følger instruksjonene (som vi setter STOR pris på), men det er enkelt mennesker som kontakter oss hvor det åpenbart må ha vært noe tid siden de sist leste det vedlagte dokument.  Print ut en eller flere kopier og legg den på hytta slik at alle som bruker din hytte kan få svar på de mest banale spørsmålene.

Har du spørsmål/kommentarer/innspill er det bare å ta kontakt !

Vi gleder oss til nok en solfylt og flott sommer !

Vennlig hilsen

Styret

Granholmen Vann og avløpslag SA

Velkommen til Granholmen hytteforening. Sommerøya for meditasjon, ferie, avslapping og hygge!