INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

GRANHOLMEN HYTTEFORENING

 

Lørdag 2. juli 2016 kl 15.00

 

Sted: hytte nr 728 hos Liv Thorén og Reidar Martinsen (nordøstlige siden av Granholmen)

Tid: ca  kl 15.00 (umiddelbart etter årsmøtet for Granholmen VA med start 15.00).

 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling

 

 1. Prøving av fullmakter, oppnevnelse av møteleder og referent

 

 1. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen

 

 1. Årsberetning fra styret (vedlagt)

 

 1. Regnskap for perioden 01.06.15 – 31.05.16 (vedlagt)

 

 1. Valg av styre. Styret består i dag av følgende personer:

 

 • Toe E. Berg leder                (ikke på valg)
 • Dagny Tangerud kasserer           (på valg)
 • Hilde Jerkø sekretær          (ikke på valg)
 • Terje Grønvold styremedlem   (på valg)
 • Svein Hansen varamedlem    (på valg)

 

 1. Valg av revisor og valgkomité

 

 1. Fastsettelse av årskontingent. Styret foreslår at kontingenten holdes uforandret på kr 150. (kontonr er 1594.05.53515)

 

Styret fremmer forslag om følgende vedtektsendring: §6, første setning: “Årsmøtet holdes en gang i året i fellesferien i juli måned.” Erstattes med “Årsmøtet holdes en gang i året i juli måned.”

 

Innkomne forslag skal iflg vedtektene være meldt inn til styret senest fire uker før årsmøtet.

 

 1. Orienteringssaker (høyspentkabel, strømpriser, tomtesaker, båndtvang, mating av rådyr, slagord…)

 

 1. Eventuelt

 

Vi minner om at det kun er betalende medlemmer som kan delta på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan delta på årsmøtet kan gi underskrevet og datert fullmakt til en annen deltager. Styret oppfordrer alle medlemmene til å komme på årsmøtet.

 

 

 

Har du ikke gitt styret din epost adresse, eller har ny adresse, vennligst send denne til Dagny Tangerud, dagny.tangerud@griff.as;  sammen med ditt hyttenummer for registrering.

 

Etter årsmøtet blir det sosialt samvær med reker og tilbehør. Hytteforeningen og GVA holder maten. Drikke besørger hver enkelt for selv. Av hensyn til maten, setter vi stor pris på å få vite om du/dere kommer, og ber om tilbakemelding til dagny.tangerud@griff.as senest 28. juni 2016.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Tor E. Berg

pva Granholmen Hytteforening


STYRETS ÅRSBERETNING

Revidert regnskap Granholmen Hytteforening 2016 05 31

Velkommen til Granholmen hytteforening. Sommerøya for meditasjon, ferie, avslapping og hygge!