Hytteeier vant – får tomt for 280.000

 

30.11.2015

I Fredrikstad tingrett har en hytteeier på Hvaler vunnet frem med kravet om å få løse inn tomten. Prisen havnet på 280.000 kroner.

Får løse inn: Tingrettsdommer Tina Bergstrøm setter prisen på hyttetomten til 280.000 kroner. 
                                                                                             Arkivfoto: trond thorvaldsen
Får løse inn: Tingrettsdommer Tina Bergstrøm setter prisen på hyttetomten til 280.000 kroner.

Etter tomtefesteloven er hovedregelen at en fester kan kreve å få løst inn tomta når det har gått 30 år av festetiden. Men det er unntak for landbrukseiendommer som fester bort tomter, og det var her slaget sto.

Ikke dokumentert virksomhet

Grunneieren fra Spjærøy har stått hardt på at landbruksunntaket gjelder.

Dette har ikke retten bestående av dommer Tina Bergstrøm, takstmann Ole Øyvind Moen og byggmester Svein Lund vært enige i.

– Det er ikke dokumentert at det drives landbruksrelatert virksomhet på eiendommen som gir noen særlig avkastning. Det kan derfor ikke legges til grunn at driften gir et tilskudd på 100.000 kroner i året, slik grunneier hevder, heter det i dommen.

Juletrær og krabber

For å demonstrere en stor landbruksvirksomhet hadde grunneier tatt med både hummerfiske, krabbefiske og salg av juletrær.

Det har også vært uenighet om hyttetomtens størrelse. I retten har hytteeieren ment det dreier seg om et ordinært punktfeste, mens grunneier har ment at festeforholdet bare gjaldt en tomt tilsvarende hyttas størrelse.

Får tomt på ett mål

Tingretten har konkludert med at det er et punktfeste. Ifølge dommen betyr det at hytteeieren har rett til å få løst inn en tomt på ett mål.

Men innløsningssummen blir nok høyere enn hytteeieren hadde tenkt seg.

– Innløsningssummen skal som et utgangspunkt settes til 25 ganger årlig festeavgift etter at festeavgiften er oppregulert. Men i dette tilfellet må vi ta hensyn til at størrelsen på tomten nå er satt til ett mål, skriver retten i sin vurdering.

Rettens regnestykke

Det heter videre at retten mener ett mål tomt med den aktuelle beliggenheten har en verdi på 950.000 kroner. Med to prosent avkastning gir dette i utgangspunktet en årlig festeavgift på 19.000 kroner. Det betyr at reglene for høyeste tillatte festeavgift slår inn. Etter reglene kan det maksimalt kreves inn 11.190 kroner per mål.

– Når høyeste lovlige festeavgift multipliseres med 25, får vi en tomteverdi på 280.000 kroner, skriver retten.

Grunneieren er dømt til å betale hytteeierens advokatutgifter med 165.000 kroner og til å dekke skjønnsmennenes godtgjørelse på nesten 50.000 kroner til sammen.

Fredrikstad Blad

Velkommen til Granholmen hytteforening. Sommerøya for meditasjon, ferie, avslapping og hygge!