Her slipper alle å betale vann- og kloakkavgift

Hvaler kommune har en hyggelige sommerhilsen til hyttefolk og fastboende: I tredje kvartal i år slipper alle å betale vann- og kloakkavgift.

Overraskelse:  Eivind N Borge mener Hvaler kommune har gjort en grundig jobb med vann og avløp.
Overraskelse: Eivind N Borge mener Hvaler kommune har gjort en grundig jobb med vann og avløp

For hytteeiere og fastboende blir det en innsparing på rundt 1.000 kroner når kommunen i år vil droppe vann og kloakkavgift i tredje kvartal. Beløpet vil bli det samme for både hus og hytter.

«Frislippet» går på den faste avgiften, mens forbrukerne må betale variabel vannavgift på vanlig måte.

Vil gi litt tilbake

Situasjonen er at Hvaler kommune har bygd seg opp fondskapital på vann- og avløpssiden. Etter regelverket er det begrenset hvor mye kommunen kan bygge seg opp på denne måten. Det er heller ikke lovlig å bruke pengene til andre formål. Hvaler kommune vil derfor gi noe tilbake til innbyggere og hyttefolk.

Det er heller ingen hemmelighet at vannlekkasjer og regelrett tyveri av vann har tappet kommunens vann og avløpsssektor for penger. Det er avdekket at en del hytteeiere har koblet seg på nettet uten å søke og uten å betale.

Har gjort en grundig jobb

– Hvaler kommune har gjort en veldig grundig jobb med vann og avløp. Det har vært lekkasjer i nettet, og det har vært ulovligheter som er avdekket, sier ordfører Eivind N. Borge til FB.

– Tror du at vanntyveriene noen har bedrevet, har betydd mye for andre som lojalt har betalt sine avgifter?

– Det er klart at det har betydd noe. Kommunen kjøper inn vann fra Fredrikstad, og vi må betale for alt som blir pumpet til Hvaler enten det er noen som betaler kommunen for vannforbruket eller vannet forsvinner på noen annen måte. Men den helt store betydning har det vel neppe.

Kilde : Fredrikstad Blad