Full seier for grunneierne

Full seier for grunneierne

Tomtefestere kan vente seg dyrere leie.
Grunneierne har god grunn til å smile etter at Høyesterett onsdag ga dem medhold i den såkalte tomtefestesaken. Resultatet er at tomtefestere kan vente seg dyrere leie. Les mer her.

 

16.04.2015

Kraftig prishopp i vente for mange festere.

Det er imidlertid ikke alle festere som må finne seg i oppregulering av festeavgiften ved forlengelse. Forslaget om regulering etter tomteverdi gjelder ikke festeforhold hvor det står i avtalen at festeren har rett til forlengelse, og hvor det i tillegg står at regulering etter forlengelsen skal skje med konsumprisindeks.

Les mere her.