Dømt til å låne bort feriehus SKIEN: En eldre kvinne som gikk rettens vei for å kunne bruke den yngste sønnens feriehus i fire uker helt alene i sommer, vant fram i Nedre Telemark tingrett.

Som tidligere omtalt i TA gikk den eldre kvinnen til Nedre Telemark tingrett og begjærte en såkalt midlertidig forføyning (en midlertidig avgjørelse), om bruksrett til familiens feriested utenfor Kragerø.

Hennes yngste sønn fikk feriestedet for rundt ti år siden, mens den eldste sønnen fikk 300 000 kroner og en bil til 85 000 kroner.

Den eldre kvinnen fortalte nylig i Nedre Telemark tingrett at den yngste sønnen har nektet henne å komme på feriestedet hvis hun tok med seg den eldste sønnen og hans familie.

Hun mente videre at da hennes avdøde mann og sønnene ble enige om at den yngste sønnen skulle ha feriestedet, så skulle hun ha livsvarig bruksrett.

Tingrettsdommer Berit Nerva ved Nedre Telemark tingrett har bestemt at kvinnen skal få bruke feriestedet eksklusivt i fire bestemte uker nå i sommer. Det heter videre i avgjørelsen at den yngste sønnen og hans familie forbys å oppholde seg på eiendommen i de ukene som den eldre kvinnen utøver sin bruksrett.

Ny rettssak til høsten

Den yngste sønnen er pålagt å overlevere nøklene til mora, og hver av partene må dekke sine egne saksomkostninger. Det er tatt med i slutninga at tvangsfullbyrdelse kan gjennomføres av Namsmannen i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

Da saken var oppe i retten sa den yngste sønnens prosessfullmektig, advokat Johan Henrik Frøstrup, at hans klient selvsagt vil rette seg etter en rettslig avgjørelse i denne saken.

Til høsten møtes den eldre kvinnen og den yngste sønnen i Nedre Telemark tingrett igjen i striden om arv. Det er den eldre kvinnen som har saksøkt sin yngste sønn, som hun mener nærmest lurte til seg både familiens feriested utenfor Kragerø og hennes egen borettslagsleilighet.

Kilde: Fredrikstad Blad