Byggeforbudet oppheves!

Opphever byggeforbudet – åpner for flere hundre nye hytter på Hvaler

 

Ordfører Eivind N Borge vil oppheve forbudet mot hyttebygging på Hvaler. Nå er det mange som kan få realisert en gammel drøm.

Mange perler: Hvaler-ordfører  Eivind N. Borge viser frem en av mange perler på østsiden av Kirkeøy.  Men det er ikke nødvendigvis i dette området at det kommer nye hytter, understreker han.
Mange perler: Hvaler-ordfører Eivind N. Borge viser frem en av mange perler på østsiden av Kirkeøy. Men det er ikke nødvendigvis i dette området at det kommer nye hytter, understreker han. (Foto: Geir A. Carlsson)

Når den nye kommuneplanen kommer til sluttbehandling i løpet av året, må Hvaler ta stilling til hva som skal gjøres med en mengde ubebygde hyttetomter.

Trolig vil Høyre henge seg på forslaget fra Eivind N Borge og Frp, slik at det blir flertall.

Mange andre lokalpolitikere er skeptiske til det som kan bli utviklingen.

Har 4.700 hytter, men bare 2.000 hus

Hvaler har i dag 4.700 hytter og i overkant av 2.000 bolighus.

I 70-årene vedtok kommunestyret et totalforbud mot bygging av nye hytter for å bremse utviklingen.

 Å kjøpe en gammel hytte for nedrivning har i praksis vært den eneste måten å skaffe seg en nybygd hytte på.

– Vi mener at nå er tiden moden for å åpne for en forsiktig hyttebygging. Jeg vil si at 200–300 nye hytter er en slik forsiktig utbygging, sier ordfører Borge.

Borge understreker samtidig at det ikke er snakk om å bygge i de mest sjønære områdene. 100-metersbeltet er det uaktuelt å bygge nye hytter i, og strandsonen kan også bli veldig vanskelig.

– Men det kan kanskje være mulig å endre status på noen eksisterende LNF-områder, sier Borge til FB.

Her vil ordføreren ha nye hytter

Det er for noen år siden pekt ut fem områder på Hvaler hvor det ble åpnet for å bygge hytter. Men i praksis har det ikke skjedd noe. Dette ønsker ordføreren nå å gjøre noe med.

– I disse områdene var det snakk om så sterke føringer og så kostbare planer at alt har stanset. Nå må vi prøve å gjøre dette på en enklere måte for å komme videre, sier Borge til FB.

De fem områdene som allerede er pekt ut for hyttebygging ligger ved Holte på Kirkeøy, Skipstadsand og nord på Asmaløy, Basto på Spjærøy og Papper. I tillegg mener Borge at det kan være andre strøtomter i etablerte hytteområder, som det er mulig å bebygge.

    – Ny hyttebygging kan skape betydelige verdier uten å ødelegge. Områder som det allerede er tatt hull på, går det an å utnytte bedre. Men vi skal absolutt være forsiktige, sier ordfører Borge til FB.

Borge: Dette blir ikke dårlige hyttetomter

– Men det du nå vil tilby folk høres jo ut til å være bare dårlige tomter langt oppe i «skauen»? 

– Det vil jeg ikke si. Det er mye hytter i Aremark hvor jeg jakter villsvin. Det er mer folk der enn på Hvaler på denne tiden av året. Jeg tror faktisk at vi skal kunne tilby gode hyttetomter. Uansett hvor på Hvaler du befinner deg, er det kort vei til sjøen.

Dere må jo regne med at nye hytteeiere vil kreve brygger og båtplasser?

– Det tror jeg, ja. Men det kan hende vi må tenke annerledes. Hvis jeg tenker høyt, går det jo an å tenke delingsøkonomi. Kanskje flere hytter skal samarbeide om en båt. Skjærgårdsjeepene brukes jo ikke akkurat så mange dagene i året. Det er nok også andre alternative løsninger. Vi må sannsynligvis tenke i retning av større anlegg med plass til flere båter.

Mener at 500 tomter kan være aktuelle

– Dette er ikke bare en sak for Frp. Vi i Høyre er også klare på at der det allerede er bygd hytter, kan vi diskutere å bygge enda mer på utfyllngstomter, sier Høyre-topp Kim-Erik Ballovarre.

 Han mener det er rundt 500 slike tomter på Hvaler som kan være aktuelt å bygge hytte på.

– Dette er noe jeg tror Hvaler tåler. Jeg tror at litt mer hyttebygging betyr mye for det lokale næringslivet, sier Ballovarre.

Dermed kan det se ut til å bli flertall for å myke opp totalforbudet mot hyttebyggting fra 70-årene.

Foreslår Li på Asmaløy

– Også ved Li på Asmaløy kan det se ut til å være tomter som kan bebygges, sier Ballovarre.

Øyvind Fjeldberg, SV, er skeptisk, men åpner døra på gløtt for litt for ny hyttebygging.

– I utgangspunktet mener vi at hyttestoppen har vært riktig. Men det er muligens plass til litt småtteri her og der. Kanskje vi kan være med på noe i områder som allerede er godt utbygd, sier Fjeldberg.

Mener det er nok hytter på Hvaler

Mona Vauger, Ap, sier at det allerede er pekt ut fem områder hvor det ble åpnet for hyttebygging (men hvor det ikke har skjedd noe).

– Det er nok hytter med det vi har på Hvaler. Arbeiderpartiet ønsker ikke å være med på å myke opp noe mer, sier Mona Vauger.

Hun mener at betydningen for det lokale næringsliv er overdrevet, da oppdragene ofte går ut av kommunen.

– Vi bør finne andre måter å utvikle Hvaler på, mener Vauger.

Velkommen til Granholmen hytteforening. Sommerøya for meditasjon, ferie, avslapping og hygge!