Bruk alkovett foran barn 1 av 5 reagerer på familie eller venner som drikker for mye i samvær med barn.

– Bruk alkovett foran barn

1 av 5 reagerer på familie eller venner som drikker for mye i samvær med barn.

– Dette er et høyt tall og bør være en vekker for oss alle før sommerferien –  en av de periodene på året der det drikkes aller mest sammen med de yngste, sier daglig leder Kari Randen i alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.

Feriefyll

Altfor mange barn vil dessverre oppleve at ferien blir preget av fulle foreldre enn av gode opplevelser.

– Vi håper at de som reagerer på andres drikking, også våger å si ifra til dem det gjelder og ivaretar barna, sier Randen.

Hun tror det kan være vanskelig å ta opp problematikken med familie og venner.

– De fleste av oss synes at man bør være varsom med alkohol i samvær med barn. Likevel kan det være ubehagelig å fortelle til et familiemedlem eller en god venn at du synes at alkoholbruken deres går utover barna, mener Kari Randen.

AV-OG-TIL håper at et økt fokus på alkovett sammen med barn vil gjøre det lettere å ta en slik prat.

– Bruk alkovett!

– Barn fortjener gode sommerminner. «Lykkepromillen» kan se ganske annerledes ut for dem som er små. Barn merker ofte en endring i oppførselen din når du drikker alkohol før du merker det selv, sier Randen.

Oppfordringen er klar før ferien:

– Bruk alkovett og tenk over at barn trives med voksne som oppfører seg akkurat som de pleier. Også på ferie. Hvis du ser et barn har det vanskelig på grunn av de voksnes alkoholbruk, må du ta kontakt med barnet, påpeker hun.(ANB)

Kilde: Fredrikstad Blad