All posts by Turid Smedbøl

Husk å slå av hovenkranen 

Husk å slå av hovenkranen 

Kristin Vedeler

Jeg har aldri trodd på utsagnet “en ulykke kommer sjelden alene” men nå må jeg nok revurdere innstillingen min. For i 2-tiden i natt hørte jeg et formidabelt dunk etterfulgt av noe som hørtes ut som styrtregn. Tok litt tid før jeg våknet helt. Ikke noe torden og styrtregn å observere ut av soveromvinduet. Sto opp og lokaliserte uværet inne på badet. Der sto vannet i en gedigen stråle rett ut av dusjarmaturet!!!!! Lett omtåket fikk jeg skrudd av vannet inn til hytta. Da så jeg at den delen som regulerer hvor varmt vannet skal være, var blitt til en torpedo som ble skutt ut av armaturet, traff dusjveggen og landet på gulvet. Takk og pris for at jeg var på hytta!!!!!!?nytt armatur kjøpt og installert. Har opplevd at vanntrykket er svært høyt og kan ha vært en medvirkende årsak til hendelsen. Rørleggeren i Ødegårdskilen mente at vanntrykket blir økt av kommunen om sommeren og at trykket burde måles ! Heldigvis skjedde ingen skade men ubehagelig var det. ☹️håper ingen andre opplever det samme. Så folkens husk å skru av vannet inn til hytta når du ikke er der. God sommer til alle ??

Viktig melding til alle hundeeiere

Nå er det frem med båndet – om ikke kan det bli bot

Skilt om båndtvang ved Vardåsen ved Evje i Rygge.
Skilt om båndtvang ved Vardåsen ved Evje i Rygge. Foto: Arkivfoto

Av Trine Urstad

Fra 1. april til 20. august skal hunden i bånd.

Båndtvangen er en periode hvert år hvor hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet område hele tiden. Bakgrunnen for dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fulg, vilt eller beitedyr har man innført båndtvang.

Noen hunder kan likevel gå løs. Dette gjelder enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening. Utenom den generelle tiden for båndtvang kan hunder gå løs dersom de er under kontroll.

Møter man må en hund som er løs og dermed i strid med båndtvangen kan man fange den inn og levere den inn til veterinær eller Falken.

Som hundeeier kan man ilegges bot dersom man bryter båndtvangen.

Årsmøte 2017

Årsberetningen 2017

Revidert Regnskap Granholmen hytteforening 2017


INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

GRANHOLMEN HYTTEFORENING

Lørdag 8. juli 2017 kl 15.00

Sted: hytte nr 728 hos Liv Thorén og Reidar Martinsen (nordøstlige siden av Granholmen)

Tid: ca  kl 15.00 (umiddelbart etter årsmøtet for Granholmen VA med start 15.00).

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 1. Prøving av fullmakter, oppnevnelse av møteleder og referent
 1. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
 1. Årsberetning fra styret (vedlagt)
 1. Regnskap for perioden 01.06.15 – 31.05.16 (vedlagt)
 1. Valg av styre. Valgkomiteen presenterer. Styret består i dag av følgende personer:
 • Tor E. Berg leder                (på valg)
 • Dagny Tangerud kasserer           (ikke på valg)
 • Hilde Jerkø sekretær          (på valg)
 • Terje Grønvold styremedlem   (ikke på valg)
 • Svein Hansen varamedlem    (ikke på valg)
 1. Valg av revisor og valgkomité
 1. Fastsettelse av årskontingent. Styret foreslår at kontingenten holdes uforandret på kr 150. (kontonr er 1594.05.53515)

Innkomne forslag skal iflg vedtektene være meldt inn til styret senest fire uker før årsmøtet.

 1. Eventuelt

Vi minner om at det kun er betalende medlemmer som kan delta på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan delta på årsmøtet kan gi underskrevet og datert fullmakt til en annen deltager. Styret oppfordrer alle medlemmene til å komme på årsmøtet.

Har du ikke gitt styret din epost adresse, eller har ny adresse, vennligst send denne til Dagny Tangerud, dagny.tangerud@griff.as;  sammen med ditt hyttenummer for registrering.

Etter årsmøtet blir det sosialt samvær med reker og tilbehør. Hytteforeningen og GVA holder maten. Drikke besørger hver enkelt for selv. Av hensyn til maten, er det fint om du/dere melder inn til dagny.tangerud@griff.as senest 2. juli 2017.

Mvh Granholmen hytteforening

Årsberetningen 2017

Granholmen Hytteforening

STYRETS ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 01.06.2016 – 31.05.2017.

Granholmen Hytteforening har 43 betalende medlemmer pr. 31.05.2017.

Det har vært avholdt 1 styremøte i perioden foruten kontakt pr. telefon og epost.

Styresammensetningen pr. dato er:

Leder:             Tor E. Berg

Kasserer:         Dagny Tangerud

Sekretær:        Hilde Jerkø

Styremedlem: Terje Grønvold

Varamedlem:  Svein Hansen

Yngvar Norby er foreningens revisor.

Styret har behandlet følgende saker gjennom året:

Økonomi:

Foreningens økonomi anses for å være tilfredsstillende. Regnskapet viser et overskudd i perioden på kr 1171,89. Bankbeholdningen pr. 31.05.2017 er kr 20.305,05.

Fredrikstad Hytteforening/Norges Hytteforbund:

Vi er kollektivt medlem i Fredrikstad Hytteforening som består av mer enn 4300 hytter og i Norges Hytteforbund.

Svein Hansen har representert oss på møter i Fredrikstad Hf og er vår kontakt i foreningen.

Hjemmesiden / Facebook:

Svein Hansen sveinh@stabildata.no er redaktør av foreningens hjemmeside www.granholmen.no  med gruppe for innspill fra alle og lenke til opprettet Facebook side. Han har lagt ut mange flotte bilder fra området til ulike årstider. Styret oppfordrer medlemmene til å benytte muligheten for innsendelse av kommentarer, foto m.m. til Svein som ønsker evt. innspill i «word format».

Styret gir Svein stor honnør for arbeidet og publiseringen han gjør.

Ettersyn av hytter utenom sesongen:

Arne Korneliussen og Elisabeth Helseth har også denne høst/vinter gjennomført ettersyn av medlemmenes hytter på øya. En stor takk til Arne og Elisabeth for innsatsen.

Foreningen disponerer en tønnegrill og et partytelt sammen med GVA som kan lånes av medlemmene, kontakt et styremedlem ved behov.

Postkassen på Stokken kan benyttes av medlemmene, påse at du henter dine aviser og post.

Styret i Granholmen Hytteforening

Oslo, 6, juni 2017

Tor E. Berg (sign.)      Dagny Tangerud (sign.)   Hilde Jerkø (sign.)   Terje Grønvold (sign.)

Innkalling til Årsmøte GVA SA 2017

Årsberetning 2017            —   GVA-regnskap og revisjon 2016

Innkalling til Årsmøte GVA SA 2017

Tid: Lørdag 8. Juli kl. 15.00

Sted: Hytte 728 (Reidar Martinsen/Liv Thorén).

Agenda

 1. Godkjennelse av innkalling, valg av møteleder og referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
 1. Godkjennelse av regnskap og årsberetning for 2016
 1. Valg av inntil 3 styremedlemmer for perioden 07/2017 –06/2019. Følgende styremedlemmer er på valg; Reidar Martinsen, Tore Haga og Bjørn Skare. Alle tre har sagt seg villig til gjenvalg.
 1. Valg av revisor blant lagets medlemmer (ref. vedtektene) og fastsettelse av revisjonsgodtgjørelse
 1. Valg av en valgkomité

Etter årsmøtet byr  GVA og Hytteforeningen  på ferske reker med tilbehør. Hver og en tar med det man ønsker av drikke. Av hensyn til maten er det fint om du/dere melder inn deltagelse til:

Dagny Tangerud

dagny.tangerud@griff.as

414 42 357

Reidar Martinsen

rmartinsen44@gmail.com

Tel 911 82148

Vannscooter er et fremkomstmiddel

Vannscooter er et fremkomstmiddel

Redningsselskaper bruker vannscootere, såkalte Rescue Runner. Bildet er fra Redningsselskapets øvelse med farkosten.
Redningsselskaper bruker vannscootere, såkalte Rescue Runner. Bildet er fra Redningsselskapets øvelse med farkosten. Foto: Horn Flyer

Njål Gustavsen er kritisk til definisjon av vannscootere som leketøy, og sier det var helt nødvendig å sikre en juridisk sidestilling av farkoster på sjøen.

– Jeg reagerer meget kraftig når gruppelederen i Hvaler Arbeiderparti, Mona Vauger definerer vannscootere som leketøy på sjøen. Etter min mening er dette en arrogant fremstilling av et fremkomstmiddel som benyttes i det maritime miljø, sier Njål Gustavsen, bystyremedlem for Høyre i Fredrikstad.

Han synes det er meget pussig å forby eller regulere aktiviteter vi ikke liker.

– Om vi skal følge denne politiske logikken kan vi forby motorsykler, mopeder, gressklippere med høy lyd og skateboard i gatene. Nye modeller av vannscootere tilfredsstiller kravene om å lage lite lyd. En råkjører til sjøs er en råkjører uansett. Dette er uavhengig om det gjelder båt eller vannscootere. Jeg forventer naturligvis at brukere av vannscootere oppfører seg på sjøen som alle andre, sier han.

Njål Gustavsen er positiv til at vannscooterforskriften er opphevet.
Njål Gustavsen er positiv til at vannscooterforskriften er opphevet. Foto: Geir A. Carlsson

Han viser til at vannscooter fint kan brukes som et fremkomstmiddel på sjøen, og det er mange som gjør dette. Vannscootere benyttes som fremkomstmiddel av redningsselskaper i Norge (Rescue Runner).

– Jeg respekterer at folkevalgte har ulike meninger om denne saken og denne politiske prosessen, men å definere dette kjøretøyet så snevert er ikke heldig i denne debatt. Prinsippet om juridisk likebehandling bør være et sentralt argument for å forsvare denne lovendringen, sier han.

Trenger stoff til Websiden!

Hei folkens !

Jeg trenger stoff til Hjemmesiden våres.

Det kan være hva som helst …….

Vi må få hjemmesiden våres litt med levende en den er i dag.

Hvis det er noe som skjer så kan jeg komme å ta bilde hvis du vil eller du tar bilder selv å send til meg.

Det må være noe som skjer løpe av en sommer tror jeg.

Eller legg ting ut på gruppen vår på Facebook

Send inn til meg

Sveinh@stabildata.no

Trenger stoff til websiden

Hei folkens !

Jeg trenger stoff til Hjemmesiden våres.

Det kan være hva som helst …….

Vi må få hjemmesiden våres litt med levende en den er i dag.

Hvis det er noe som skjer så kan jeg komme å ta bilde hvis du vil eller du tar bilder selv å send til meg.

Det må være noe som skjer løpe av en sommer tror jeg.

Eller legg ting ut på gruppen vår på Facebook

Send inn til meg

Sveinh@stabildata.no

 

Hvaler forbyr vannscooterkjøring i hele kommunen – med ett unntak

Hvaler kommune gir vannscooteren stoppordre – kun med ett eneste unntak utenfor Vesterøy.

 

Lovlig: Det er kun et område utenfor Vesterøy, mot Strømtangen at det er lovlig å kjøre vannscooter.
Lovlig: Det er kun et område utenfor Vesterøy, mot Strømtangen at det er lovlig å kjøre vannscooter.

Selv om det generelle forbudet mot vannscootere er opphevet av regjeringen, er det kun et lite område på Hvaler hvor det er lov til å bruke vannscooter. Dette skriver Hvaler kommune i en melding lagt ut på kommunens hjemmesider.

Får kjøre på Lera

Det er området ved Lera mot Strømtangen hvor vannscooteren er lovlig, ifølge kommunen

Regjeringen har vedtatt endringer i regelverket for bruk av vannscooter. Endringene trådte i kraft 1. juli 2013. Bruk av vannscootere tillates utenfor definerte forbudsbelter. Det er vedtatt forbudsbelter på 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann. Forbudsbeltene gjelder ut fra fastlandet, samt rundt øyer, holmer og skjær over 200 kvadratmeter

Ikke i nasjonalparken

Det er også forbud mot kjøring i verneområder og i en sone på henholdsvis 400 og 500 meter rundt disse.

Hvaler kommune ber folk merke seg at det er helt forbudt med vannscooter i nasjonalparken.

Det er tillatt med transportkjøring i lav fart gjennom de generelle forbudsbeltene for å komme ut til åpne områder, i følge kommunen.

Kilde Fredrikstad Blad