Årsmøte i Granholmen Vann og Avløp 2016

Vedlagt er innkalling til årsmøte i Granholmen VA lørdag 2 juli kl 15:00. Da de fleste er medlemmer i både hytteforeningen og GVA, har vi valgt å gjennomføre årsmøtene suksessivt. Av logistikkmessig årsaker, er ikke styrets årsberetning undertegnet av alle styremedlemmene, men samme dokument, som vedlagt, vil bli fremlagt på årsmøte med alle styrets medlemmer sine signaturer.


styrets-årsberetning GVA_2016_med_Rev

GVA_2016_med_Rev


Etter årsmøtet blir det sosialt samvær med reker og tilbehør. Hytteforeningen og GVA holder maten. Drikke besørger hver enkelt for selv. Av hensyn til maten, setter vi stor pris på å få vite om du/dere kommer, og ber om tilbakemelding tildagny.tangerud@griff.as senest 28. juni 2016.

 

Håper så mange som mulig har tid/lyst/anledning til å delt på det sosiale samværet etter de formelle møtene og bli enda bedre kjent med dine hyttenaboer !

 

Vi setter stor pris på Liv og Reidar sin raushet som stiller hytta til disposisjon nok en gang !

Velkommen til Granholmen hytteforening. Sommerøya for meditasjon, ferie, avslapping og hygge!