Årsberetningen 2017

Granholmen Hytteforening

STYRETS ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 01.06.2016 – 31.05.2017.

Granholmen Hytteforening har 43 betalende medlemmer pr. 31.05.2017.

Det har vært avholdt 1 styremøte i perioden foruten kontakt pr. telefon og epost.

Styresammensetningen pr. dato er:

Leder:             Tor E. Berg

Kasserer:         Dagny Tangerud

Sekretær:        Hilde Jerkø

Styremedlem: Terje Grønvold

Varamedlem:  Svein Hansen

Yngvar Norby er foreningens revisor.

Styret har behandlet følgende saker gjennom året:

Økonomi:

Foreningens økonomi anses for å være tilfredsstillende. Regnskapet viser et overskudd i perioden på kr 1171,89. Bankbeholdningen pr. 31.05.2017 er kr 20.305,05.

Fredrikstad Hytteforening/Norges Hytteforbund:

Vi er kollektivt medlem i Fredrikstad Hytteforening som består av mer enn 4300 hytter og i Norges Hytteforbund.

Svein Hansen har representert oss på møter i Fredrikstad Hf og er vår kontakt i foreningen.

Hjemmesiden / Facebook:

Svein Hansen sveinh@stabildata.no er redaktør av foreningens hjemmeside www.granholmen.no  med gruppe for innspill fra alle og lenke til opprettet Facebook side. Han har lagt ut mange flotte bilder fra området til ulike årstider. Styret oppfordrer medlemmene til å benytte muligheten for innsendelse av kommentarer, foto m.m. til Svein som ønsker evt. innspill i «word format».

Styret gir Svein stor honnør for arbeidet og publiseringen han gjør.

Ettersyn av hytter utenom sesongen:

Arne Korneliussen og Elisabeth Helseth har også denne høst/vinter gjennomført ettersyn av medlemmenes hytter på øya. En stor takk til Arne og Elisabeth for innsatsen.

Foreningen disponerer en tønnegrill og et partytelt sammen med GVA som kan lånes av medlemmene, kontakt et styremedlem ved behov.

Postkassen på Stokken kan benyttes av medlemmene, påse at du henter dine aviser og post.

Styret i Granholmen Hytteforening

Oslo, 6, juni 2017

Tor E. Berg (sign.)      Dagny Tangerud (sign.)   Hilde Jerkø (sign.)   Terje Grønvold (sign.)