Årsmøte 2017

Årsberetningen 2017

Revidert Regnskap Granholmen hytteforening 2017


INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

GRANHOLMEN HYTTEFORENING

Lørdag 8. juli 2017 kl 15.00

Sted: hytte nr 728 hos Liv Thorén og Reidar Martinsen (nordøstlige siden av Granholmen)

Tid: ca  kl 15.00 (umiddelbart etter årsmøtet for Granholmen VA med start 15.00).

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 1. Prøving av fullmakter, oppnevnelse av møteleder og referent
 1. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
 1. Årsberetning fra styret (vedlagt)
 1. Regnskap for perioden 01.06.15 – 31.05.16 (vedlagt)
 1. Valg av styre. Valgkomiteen presenterer. Styret består i dag av følgende personer:
 • Tor E. Berg leder                (på valg)
 • Dagny Tangerud kasserer           (ikke på valg)
 • Hilde Jerkø sekretær          (på valg)
 • Terje Grønvold styremedlem   (ikke på valg)
 • Svein Hansen varamedlem    (ikke på valg)
 1. Valg av revisor og valgkomité
 1. Fastsettelse av årskontingent. Styret foreslår at kontingenten holdes uforandret på kr 150. (kontonr er 1594.05.53515)

Innkomne forslag skal iflg vedtektene være meldt inn til styret senest fire uker før årsmøtet.

 1. Eventuelt

Vi minner om at det kun er betalende medlemmer som kan delta på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan delta på årsmøtet kan gi underskrevet og datert fullmakt til en annen deltager. Styret oppfordrer alle medlemmene til å komme på årsmøtet.

Har du ikke gitt styret din epost adresse, eller har ny adresse, vennligst send denne til Dagny Tangerud, dagny.tangerud@griff.as;  sammen med ditt hyttenummer for registrering.

Etter årsmøtet blir det sosialt samvær med reker og tilbehør. Hytteforeningen og GVA holder maten. Drikke besørger hver enkelt for selv. Av hensyn til maten, er det fint om du/dere melder inn til dagny.tangerud@griff.as senest 2. juli 2017.

Mvh Granholmen hytteforening